Pin-Up gələn rəylər

Təcrübəli betterlər, bukmeker saytından qeydiyyatdan keçmədən, onlar haqqında rəyləri oxuyurlar. Və Pin-Up BŞ ilə əlaqədar olaraq, bu əmin addımdır, çünki bu təşkilat göstərmək istədiyi qədər buludsuz olmaqdan uzaqdır.

Nağd pul əməliyyatlarının icmalı

Pin-Up ofisi peşəkar oyunçuların diqqət mərkəzində deyil. Fakt budur ki, bir çox better, çox müvəffəq olduqları və dəqiq proqnozlar verdikləri təqdirdə, haqsız hesabların bloklanması və vəsaitlərin çıxarılması ilə qarşılaşdılar. Bu vəziyyətdə, ya təklif həddini, və ya tamamilə balansını ələ keçirdilər və sayta girişi məhdudlaşdırdılar. Aydındır ki, bu yanaşma ilə mərcdə peşəkar qazanc məsələsi yoxdur.

Daha az miqdarda danışırıqsa, vəziyyət daha müsbətdir. Pin-Up ofisi az miqdarda pula maraq göstərmir, buna görə yeni gələnlər və ya bəzən mərc edənlər, hobbi olaraq çox vaxt sakitcə pullarını geri çəkirlər. Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, burada depozit şəklində böyük bir məbləğ saxlamaq da məsləhət görülmür. Pul sadəcə hesaba çatmaya bilər.

Hesabın müsadirə olunması-50000 KZT Pin-Up bet- 6 mart 2020. Sadəcə oğru və dələduzlar uduşumun yarı hissəsin əldə edə bilmirəm. 24 saat gözləməyimi bildirdilər amma 36 saatdır gözləyirəm və hələdə puluç geri qayıtmayıb. Dələduzlar.
Ödənişin gecikməsi-1876 EUR Pin-Up bet-12 mart 2020. Salam. 12 fevraldan ödəniş haqda muraciət etdim və məndən doğrulama sənədlərin tələb etdilər. 20 fevralda isə başqa sənədlər tələb olundu. Bundan sonra isə bank çıxarışın təqdım etdım və mənə cavab verilmədi. Başa düşə bilmədim nədən belə etdilər. Saytdan qeydiyyat keçmədən qabaq şirkətin reytinqinə həmişə nəzər yetirirəm yenə də elə etdim reytinq 4/5 idi amma pulumu yenədə hesabdan çıxarda bilmədim.
Digər rəylər-5000 Pin-Up bet-19 yanvar 2020. 14 yanvarda 5000 rubl pul elavə etdim hesabıma amma pul elavə olunmadı. Texniki dəstəyə yazdım və hər gün eyni cavab verilir. Bütün tələb olunan sənədləri isə təqdim etmişəm.
Nağd əməliyyatlar
Nağd haqqında oyunçu rəyi
Nağd əməliyyatlar-1
Nağd əməliyyatlar
Nağd əməliyyatlar-2
Nağd əməliyyatlar haqqında oyunçu rəyi

Bunu çoxsaylı rəylər də sübut edir. Təəssüf ki, Pin-Up ofisi MDB ölkələri ərazisində qanunsuz olduğundan bunun üçn müvafiq şura yoxdur. İstifadəçilər onun xidmətlərinə müraciət edərək təhlükə və risk altında hərəkət edirlər və heç bir sığortası yoxdur.

Buna görə saytın qurbanı olan betterların nəticəsi olaraq, yalnız mənbələrə və forumlara şikayət yazmaq qalır. Pulunuzu geri qaytarmaq üçün bir yol yoxdur.

Müştəri Xidmətlərili Əlaqə

Pin-Up müştəri dəstək xidmətinin işinə gəlincə, istifadəçilərin fikirləri o qədər də aydın deyil. Onlarla qarşılaşmaq məcburiyyətində qalan şəxslər qeyd edirlər ki, operatorlar zənglərə tez cavab verir, xüsusən birbaşa saytdakı canlı söhbətə gəldikdə. Ancaq bu vəziyyətdə səmərəlilik keyfiyyətlə heç bir şəkildə uyğun gəlmir.

İstifadəçi hesabına çatmamış və ya onsuz da yoxa çıxmış öz vəsaitlərini tapmağa çalışırsa, o, gözləmək tövsiyə olunur. Gözləmə müddəti günlərdən sonsuza qədər uzanır.

Zaman zaman Pin-Up dəstəkləyici operatorları müxtəlif bəhanələr uydururlar və istifadəçilərə izahat vermədən istədikləri blok edə biləcəkləri qaydalara istinad edirlər. Nəticədə, idarənin özbaşınalığının qurbanı olmaq üçün şanslı olmayan oyunçular dəstək xidmətinin abunəçilərindən başqa heç nə əldə edə bilməzlər.

Axır vaxtlar dəşət çox dələduzluq edirlər sadəcə özlərinə sərf edən nəticəni sonda yazırlar. Müştəri xidmətləri ilə əlaqəyə keçsəmdə və bütün sənədlərimin qaydasında olmağına baxmayaraq mənə cavab veren olmadı.Fedya.
Yalanla dolu bir saytdır. Müştəri xidmətləri ilə əlaqəyə keçdikdə günü gunə satırlar.Vladimir Smirnov.
Ehtiyatlı olun. Uduş zamanı heç bir açıqlama verilmədən hesabınız bloklana bilər.Vlad Baybuldin.
Müştəri xidmətləri
Müştəri xidmətləri haqda rəylər

Reytinqli portalların rəyləri

Pin-Up resurs portallarının reytinqi 3-4 ulduz arasında dəyişir. Ancaq başa düşməlisiniz ki, dürüstlükdən əlavə, bu cür təşkilatlar son qiymətləndirmənin tərtib olunduğu bir çox parametrləri qiymətləndirirlər. Lakin əsas məsələ maliyyə məsələsi olan istifadəçilər onların fikrincə yekdil olaraq qalırlar. Onlar yekdilliklə bəyan edirlər ki, bukmekerin reytinqi üçdən çox ola bilməz.

Алиев Сабир

Алиев Сабир

İdman köşə yazarı, əsl futbol azarkeşi. İdman dünyasında baş verən hadisələrin və hadisələrin analitikasını çox sevirəm. Peşəkar olaraq idmanla məşğul olun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

550 AZN бонус при первом пополнении счёта!